Biuro Konsultingowe POLSYSTEM

 Jerzy Jezior


Celem działania 

Biura Konsultingowego POLSYSTEM 

jest pomaganie naszym Klientom 

w osiąganiu sukcesu.


Inspiracją do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania wg norm ISO jest zazwyczaj spełnienie wymagań klienta lub instytucji. Posiadanie certyfikatu jest w tym przypadku dopuszczeniem do dalszych uzgodnień handlowych i technicznych w wyniku których może dojść do zawarcia umowy. Należy jednak zwrócić uwagę na drugi obszar skutków wdrożenia systemu zarządzania – efekty ekonomiczne. Norma ISO 9001, nazywana często „fenomenem wśród norm ISO” lub „przewodnikiem dobrego zarządzania”, zawiera wymagania których prawidłowa realizacja daje korzyści ekonomiczne. Na przykład: wymagania punktu 8.4 „Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz”, skutkuje oszczędnościami finansowymi wynikającymi z ofertowego wyboru dostawcy, braku reklamacji otrzymywanych produktów, terminowych dostaw oraz minimalizacji ryzyka wystąpienie niezgodności podczas produkcji. Następny przykład: „Zapewnienie, aby wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne były określone, zrozumiałe oraz konsekwentnie spełniane” (pkt 5.1.2), przekłada się bezpośrednio na zapobieganiu bankructwu organizacji, wynikającego z utraty klientów i / lub konsekwencji prawnych. W taki sposób można odnieść się do wszystkich pozostałych wymagań określonych w normie ISO 9001 jak i w innych normach „ISO” dotyczących systemów zarządzania.

Warunkiem koniecznym odnoszenia korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania norm ISO dotyczących systemów zarządzania, jest prawidłowe, dokładne i systematyczne realizowanie wymagań zarówno określonych w normach, jak i ustalonych przez organizację w ramach systemu zarządzania. Oferta Biura Konsultingowego POLSYSTEM wpisuje się w oba przedstawione obszary, dbając aby świadczone usługi gwarantowały nie tylko uzyskanie certyfikatu lub certyfikatów, lecz również aby wdrożony system zarządzania generował jak największe korzyści ekonomiczne.

Tradycje naszego Biura sięgają 2002 roku. W naszej bogatej liście referencji znajdują się takie firmy jak Ferro S.A., Tri-Wall Polska Sp. z o.o.,  czy Elektromontaż Kraków S.A..

Aby zobaczyć pełną listę referencji proszę kliknąć miniaturkę lub link .

Oferta

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:


WDRAŻANIE ORAZ UTRZYMYWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

DORADZTWO W ZARZĄDZANIU

PEŁNIENIE FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

WDRAŻANIE OBOWIĄZKOWYCH DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ (ZNAK CE)Współpracując z Biurem Konsultingowym BSC Barbara Skalny oraz  IQon Sp. z o.o. oferujemy również:

KOMPLEKSOWE  USŁUGI  W  ZAKRESIE  REALIZACJI  OBOWIĄZKÓW WYMAGANYCH  PRZEPISAMI  PRAWNYMI  OCHRONY  ŚRODOWISKA,

PEŁNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH JAK I KRAJOWYCH.

Kontakt

Jerzy Jezior Biuro Konsultingowe POLSYSTEM

ul. Sadowa 11D

32-050 Skawina


📞 (+48) 600-832-615

📧 jerzy.jezior@polsystem.eu

🌐 www.polsystem.eu